ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το υδρο-τηλεμετρικό δίκτυο HYDRO-NET παρακολουθεί την στάθμη των υδάτων σε διάφορες θέσεις του υδρογραφικού δικτύου Αττικής και Πελοποννήσου (χάρτης) και παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στα δεδομένα μέσω της πλατφόρμας https://openhi.net/.