ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ παράγει και παρέχει επιχειρησιακά πλήθος δεδομένων και πληροφοριών, λειτουργώντας:

 • το μεγαλύτερο δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών στη χώρα (420, Δεκέμβριος 2019),
 • επιχειρησιακά συστήματα πρόγνωσης καιρού (κυματισμού, υπεριώδους ακτινοβολίας, μεταφοράς σκόνης, καταιγίδων, κλπ.) υψηλής ανάλυσης για την Ευρώπη και την Ελλάδα,
 • σύστημα παραγωγής δορυφορικών προϊόντων σχετικών με τον καιρό (πιθανότητα βροχόπτωσης, ύψος και πάχος νεφών, παρακολούθηση καταιγίδων, κλπ. )
 • συστήματα crowdsourcing για την αναφορά έντονων καιρικών φαινομένων,
 • συστήματα έγκαιρης και έγκυρης προειδοποίησης έντονων καιρικών φαινομένων συμπεριλαμβανομένων των πυρο-μετεωρολογικών συνθηκών που επηρεάζουν την εκδήλωση και εξάπλωση των δασικών πυρκαγιών,
 • βάσεις δεδομένων συστηματικής καταγραφής φυσικών καταστροφών συνδεόμενων με τον καιρό, αναλύσεις επιπτώσεων και εκτίμησης τρωτότητας.

Επιπρόσθετες δράσεις Ευρωπαϊκής εμβέλειας περιλαμβάνουν:

DISARM/IRIS

Υπηρεσία έγκαιρης και έγκυρης προειδοποίησης για την υποστήριξη φορέων και πολιτών για δασικές πυρκαγιές που περιλαμβάνει:

 • Εκτίμηση επικινδυνότητας δασικών πυρκαγιών
 • Πλατφόρμα δορυφορικού εντοπισμού και παρακολούθησης εστιών πυρκαγιάς
 • Εξειδικευμένο σύστημα πρόγνωσης εξάπλωσης δασικής πυρκαγιάς – IRIS

DUST

Υπηρεσία πρόγνωσης μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. Το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ αποτελεί σήμερα τον μοναδικό ελληνικό φορέα που παρέχει σχετικές προγνώσεις στον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (WMO).

TALOS

Υπηρεσία παρακολούθησης και πρόγνωσης κεραυνικής δραστηριότητας Ευρωπαϊκής εμβέλειας. Το ΕΑΑ λειτουργεί από το 2005 το σύστημα ανίχνευσης κεραυνών ΖΕΥΣ, το οποίο, σε συνδυασμό με το σύστημα TALOS πρόγνωσης κεραυνικής δραστηριότητας, καθιστά το ΕΑΑ ως ένα από τα λίγα Ευρωπαϊκά Κέντρα που παρέχουν ολοκληρωμένη κάλυψη παρατήρησης και πρόγνωσης κεραυνικής δραστηριότητας.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο https://www.meteo.grhttps://www.meteo.gr/talos  και http://map.disarmfire.eu

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Ένα υπολογιστικό κέντρο με υποδομή για επιχειρησιακή πρόγνωση του καιρού που περιλαμβάνει:

 • 508 CPU-core (2.4TB RAM) Linux cluster για την υποστήριξη των υπολογιστικών μοντέλων πρόγνωσης
 • 28 CPU-core (256GB RAM) Linux server για την κάλυψη επιχειρησιακών, αναπτυξιακών και πειραματικών αναγκών.
 • 2x 16 CPU-core (24GB RAM) Linux server για την ανάπτυξη και διάθεση διαδραστικών χαρτών και υπηρεσιών.
 • 8 CPU-core (16GB RAM) Linux server για την υποστήριξη της βάσης δεδομένων μετεωρολογικών σταθμών του ΜΕΤΕΟ
 • 1 server Windows για την λήψη και αρχειοθέτηση δορυφορικών δεδομένων METEOSAT
 • 1 server Linux για την επεξεργασία και αρχειοθέτηση δεδομένων από το δίκτυο ZEUS
 • 1 server Linux για την αρχειοθέτηση δεδομένων από το δίκτυο σταθμών ΜΕΤΕΟ
 • 3 Windows servers για την υποστήριξη της ιστοσελίδας www.meteo.gr