ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δρ. Γαλανάκη Ελισάβετ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Τηλέφωνο: +30 210 8109203