ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Περι ανέμων και υδάτων

Το διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Περί Ανέμων & Υδάτων" δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να συμμετάσχουν ενεργά σε ένα διαδραστικό εκπαιδετρικό πρόγραμμα μετεωρολογίας, μέσω προσομοιώσεων, πειραμάτων και διαδραστικών εφαρμογών. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση των ακραίων καιρικών φαινόμενών καθώς και στους βασικούς τρόπους προφύλαξης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσής τους. Περισσότερα

Τα Παιδία Βρέχει

Το διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Τα Παιδία Βρέχει, δίνει τη δυνατότητα σε νηπιαγωγεία και σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα, να προσφέρουν στους μαθητές τους ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα μετεωρολογίας που συνδυάζει εικόνες, ήχους, animation, βίντεο, πειράματα και κατασκευές. Περισσότερα