ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΚΤΙΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στο αναπτυσσόμενο δίκτυο ακτινομετρικών σταθμών συμπεριλαμβάνονται δύο σταθμοί εντός Αττικής, ο ιστορικός ακτινομετρικός σταθμός στο Θησείο και ο νεότερος στην Πεντέλη, αλλά επιπλέον έξι ακόμα σταθμοί διάσπαρτοι στον Ελλαδικό χώρο: στο Κλοκωτό (Τρίκαλα), στη Λάρισα (Θεσσαλία), στη Μεθώνη (Μεσσηνία, Ν. Πελοπόννησος), στο Φιλώτα (Φλώρινα), στην Άνδρο (Κυκλάδες) και στα Αντικύθηρα. Επίσης, συμπεριλαμβάνεται και ένας ακόμα σταθμός σε μεγάλο υψόμετρο (2340 μ.) στην Νεραϊδορράχη του όρους Χελμού στα Καλάβρυτα (Αχαϊα).

Σε όλους τους παραπάνω σταθμούς καταγράφεται η ένταση της ολικής εισερχόμενης ηλιακής ακτινοβολίας (W/m2), σε πέντε από αυτούς καταγράφεται επιπλέον η ένταση της διάχυτης συνιστώσας ηλιακής ακτινοβολίας (W/m2) ενώ σε τέσσερις από αυτούς και η διάρκεια ηλιοφάνειας (σε λεπτά).

Ειδικότερα, στους ακτινομετρικούς σταθμούς του Θησείου και της Πεντέλης καταγράφονται επιπλέον η ένταση προσλαμβανόμενης Υπεριώδους Ακτινοβολίας (Ολική UV, UV-A, UV-B) καθώς και η ένταση φυσικού φωτισμού (Lux) (Ολική και/ή Διάχυτη).

Παράλληλα καταγράφονται και όλες οι βασικές μετεωρολογικές παράμετροι όπως η θερμοκρασία (οC) και σχ. Υγρασία (%) του αέρα, η ατμοσφαιρική πίεση (hPa), η ταχύτητα (m/s) και η διεύθυνση (σε μοίρες) πνέοντος ανέμου καθώς και η αθροιστική βροχόπτωση (mm).

Οι μετρήσεις των σταθμών (ακτινομετρικές & μετεωρολογικές) σε πραγματικό χρόνο, με ανανέωση δεδομένων ανά 10 λεπτά, είναι διαθέσιμες στο κοινό μέσω της ιστοσελίδας www.iersd.noa.gr/WeatherOnLine.

Για κάθε μετρούμενη παράμετρο διατίθεται και το ιστορικό κύμανσής της για διάστημα 10 ημερών.

Όλες οι ακτινομετρικές και οι βασικές μετεωρολογικές παρατηρήσεις και μετρήσεις αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων για περαιτέρω στατιστική ανάλυση.

Για την παροχή ακτινομετρικών δεδομένων από τους σταθμούς του δικτύου επικοινωνήστε με τον Δρ. Ψυλόγλου Βασίλειο

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ηλιακή ενέργεια, υπολογισμός και πρόβλεψη για οποιοδήποτε προσανατολισμό και περιοχή.

Υπολογισμός της ηλιακής ακτινοβολίας σε οριζόντιο επίπεδο και κεκλιμένες επιφάνειες για κάθε περιοχή της χώρας. Παροχή ηλιακών χαρτών για εφαρμογές ηλιακής ενέργειας για κάθε περιοχή της χώρας.

Παροχή εργαλείων πρόβλεψης της ηλιακής ενέργειας για τις μεγάλες ηλιακές εγκαταστάσεις (PV και CSP), για διαχειριστές των ηλεκτρικών δικτύων και των επιχειρήσεων ή ιδιωτών που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής, για κάθε επιθυμητή γεωγραφική περιοχή.

Υπολογισμός της ηλιακής ενέργειας σε οποιοδήποτε προσανατολισμό/επιφάνεια σε πραγματικές συνθήκες και ανέφελο ουρανό, για τον υπολογισμό της απόδοσης των ηλιακών φωτοβολταϊκών πάρκων με διαφορετικές αποδόσεις.

Διενέργεια μετρήσεων ηλιακής ακτινοβολίας σε οριζόντιες και κεκλιμένες επιφάνειες.