ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δρ. Κοσμόπουλος Παναγιώτης
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Τηλέφωνο: +30 210 3490-853
ΚΑΡΙΕΡΑ

Ο Δρ. Παναγιώτης Κοσμόπουλος είναι Εντεταλμένος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Είναι πτυχιούχος Γεωλογίας με μεταπτυχιακό στην Περιβαλλοντική Φυσική από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατέχει διδακτορικό στην Ηλιακή Ακτινοβολία και στην Πρόγνωση της Ηλιακής Ενέργειας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Έχει ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία 15 χρόνων (>120 δημοσιεύσεις, h-index 21) στα πλαίσια εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (π.χ. Eiffel, Excelsior, EuroGEO e-shape, ERA-PLANET Smurbs, COST InDust, GEO- Cradle Initiative, Siemens Aristotelis Solar, NSRF Kripis Thespia) συνολικού προϋπολογισμού >30 εκ. ευρώ, όπου για τους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε >500 χιλιάδες ευρώ. Ειδικεύεται στις Παρατηρήσεις της Γης με επίγειες μετρήσεις, δορυφορικές παρατηρήσεις και αριθμητικές προσομοιώσεις, στα γρήγορα μοντέλα διάδοσης της ακτινοβολίας, στις μεθόδους βραχείας και μακροπρόθεσμης πρόγνωσης της ηλιακής ενέργειας καθώς και στις αρχιτεκτονικές υπερυπολογιστικής ισχύος για φασματικές μελέτες ηλιακής ακτινοβολίας (GHI, DNI, PAR, UVI), αστικό σχεδιασμό, φυσική νεφών και αιωρούμενων σωματιδίων, έξυπνα δίκτυα και ενεργειακή διαχείριση ηλιακών συστημάτων σε όλες τις κλίμακες (από μεγάλα ηλιακά πάρκα μέχρι φωτοβολταϊκά σε οροφές κτιρίων).

Έχει αναπτύξει μια σειρά από καινοτόμα συστήματα εκτίμησης της ηλιακής ενέργειας που λειτουργούν επιχειρησιακά και σε πραγματικό χρόνο, όπως τα συστήματα SENSE (σύστημα συνεχούς παρακολούθησης της ηλιακής ενέργειας για την Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική), nextSENSE (το οποίο περιλαμβάνει μεθόδους διανυσματικής πρόγνωσης κίνησης των νεφών και της επίδρασής τους στην ηλιακή ακτινοβολία), INSIOS (βασίζεται στο SENSEκαι έχει προσαρμοστεί στις κλιματολογικές συνθήκες της Νότιας Ασίας), το SOLEATHENS (που βρίσκει εφαρμογή στο αστικό περιβάλλον) και το σύστημα UVIOS (λειτουργικό σύστημα υπεριώδους ακτινοβολίας). Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα των Εφαρμογών Ηλιακής Ενέργειας (Solea) εδώ.