ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δρ. Ψυλόγλου Βασίλειος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
Τηλέφωνο: +30 210 3490-833
ΚΑΡΙΕΡΑ

Εργάζεται ως Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Κατέχει βασικό πτυχίο (B.Sc.) στα Μαθηματικά (1989) από το Τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, έχει λάβει μεταπτυχιακό τίτλο (M.Sc.) στη Μετεωρολογία και Φυσική Περιβάλλοντος (1992) και διδακτορικό τίτλο (Ph.D.) στη Φυσική της Ατμόσφαιρας (1997), και τα δύο από το Φυσικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στα αντικείμενα απασχόλησης και επιστημονικά ενδιαφέροντά του συμπεριλαμβάνονται: η προσομοίωση της ηλιακής ακτινοβολίας με χρήση ντετερμινιστικών μοντέλων και μοντέλων εκτίμησης της έντασής της τόσο σε οριζόντιες όσο και σε κεκλιμένες επιφάνειες οποιουδήποτε προσανατολισμού καθώς και εφαρμογές αυτών, η σχεδίαση και πραγματοποίηση πειραμάτων για την καταγραφή μετεωρολογικών παραμέτρων και παραμέτρων ποιότητας αέρα και στη συνέχεια η στατιστική ανάλυση αυτών, η διαχείριση περιβάλλοντος με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), η εκτίμηση επιπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής, και η χρήση ακτινομετρικών & μετεωρολογικών αισθητήρων καθώς και αναλυτών ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Υπεύθυνος επιστήμονας των ιστορικών Ακτινομετρικών Σταθμών στο Θησείο και την Πεντέλη καθώς και του αναπτυσσόμενου  δικτύου ακτινομετρικών σταθμών.