ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δρ. Γιάνναρος Θοδωρής
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Τηλέφωνο: +30 210 3490-846
ΚΑΡΙΕΡΑ

Από το 2020, υπηρετώ ως Εντεταλµένος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιµης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στην Ελλάδα. Το κύριο πεδίο της εξειδίκευσης µου είναι η ατµοσφαιρική µοντελοποίηση, µε ιδιαίτερη έµφαση στην αριθµητική πρόγνωση του καιρού και την προσοµοίωση του περιοχικού κλίµατος. Χρησιµοποιώ αριθµητικά µοντέλα για την προσοµοίωση του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος για περισσότερα από 10 έτη, εστιάζοντας ειδικότερα στην ανάπτυξη εργαλείων και υπηρεσιών που υποστηρίζουν την προστασία του περιβάλλοντος, της ζωής και της περιουσίας. Τα τελευταία έτη, εξειδικεύοµαι στην πυρό-µετεωρολογία, την πρόγνωση εξάπλωσης πυρκαγιών και την µελέτη των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των πυρκαγιών και της ατµόσφαιρας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ηγήθηκα της ανάπτυξης ενός πρωτότυπου προγνωστικού συστήµατος για την εξάπλωση πυρκαγιών, το οποίο σήµερα υποστηρίζει επιχειρησιακά το Πυροσβεστικό Σώµα. Έχω δηµοσιεύσει συνολικά 33 εργασίες σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά, οι οποίες έχουν προσελκύσει 416 αναφορές (h-index=12).