ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Kς. Κάππος Νίκος
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Τηλέφωνο: +30 210 3490121
ΚΑΡΙΕΡΑ

Τεχνικό προσωπικό, Πτυχιούχος ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Κύριες δραστηριότητες και ευθύνες: Παρατηρήσεις μετεωρολογικών παραμέτρων και μετρήσεις – Συντήρηση, Επισκευές, Βαθμονομήσεις οργάνων. Επεξεργασία δεδομένων. Συμμετοχή σε πειράματα πεδίου και ερευνητικά προγράμματα. Εγκατάσταση μετεωρολογικών σταθμών και οργάνων, υδρομετρικών σταθμών. Εμπειρία στην χρήση εργαλείων και μικροκατασκευών.