ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δρ. Μπουγιατιώτη Αικατερίνη
ΚΥΡΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ
ΚΑΡΙΕΡΑ

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1979. Κάτοχος Πτυχίου Χημείας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2003), διπλώματος M.Sc. Περιβαλλοντικής Χημείας και Φυσικής (2004) από το Πανεπιστήμιο Paris 7-Denis Diderot και διδακτορικό στην Περιβαλλοντική Χημεία (2009) στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η διδακτορική της διατριβή ήταν στον τομέα της Έρευνας Αερολυμάτων με τίτλο «Ο οργανικός άνθρακας στην Ανατολική Μεσόγειο και ο ρόλος του στο σχηματισμό πυρήνων συμπύκνωσης νέφους». Διεξήγαγε παράλληλη έρευνα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Χημικών Διεργασιών Περιβάλλοντος του ίδιου τμήματος και πανεπιστημίου. Εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός υπότροφος στο School of Earth & Atmospheric Sciences του Georgia Institute of Technology κατά την περίοδο 2013-2014 στον τομέα της Περιβαλλοντικής Χημείας και Φυσικής και στη συνέχεια μετακινήθηκε στη Μονάδα Τηλεπισκόπησης Laser (LRSU) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών (ΕΜΠ) για ένα έτος (Δράση: «Υποστήριξη Μεταδιδακτορικών Ερευνητών», συγχρηματοδότηση ΕΕ & Ελλάδος). Τελικά, μετακινήθηκε στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΕΑΑ το 2016 διεξάγοντας την έρευνα χημικής σύνθεση υψηλής ανάλυσης και μετρήσεων CCN στην Αθήνα. Το 2018 εξελέγη ως Κύρια Ερευνήτρια στο ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ και μόλις ξεκίνησε μια 3ετή μελέτη με θέμα «Σωματίδια, αντιδραστικό οξυγόνο και ποικίλες οξειδωτικές δυνατότητες-επιδράσεις στην υγεία» (Ανταγωνιστική Επιχορήγηση Έρευνας από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας – ΕΛΙΔΕΚ ) και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ).

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ατμοσφαιρική χημεία και φυσική, ατμοσφαιρικά αερολύματα, ποιότητα αέρα, σωματίδια, χημική σύνθεση, αλληλεπιδράσεις αερολύματος-σύννεφου-κλίματος, δειγματοληψία αερολύματος, κατανομή μεγέθους αερολύματος, μικροφυσικές ιδιότητες σκόνης, κατανομή πηγών