ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δρ. Λιακάκου Ελένη
ΚΥΡΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ
Τηλέφωνο: +30 210 3490-839
ΚΑΡΙΕΡΑ

Γεννημένη στη Σπάρτη, Ελλάδα το 1979. Πτυχίο Χημείας το 2001 από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης το 2003 στην «Περιβαλλοντική Μηχανική» με αντικείμενο τις “Οπτικές ιδιότητες αερολυμάτων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και συσχέτιση με τη χημική τους σύσταση” και Διδακτορικό στην «Χημεία της Ατμόσφαιρας» το 2007 με αντικείμενο  “Μη μεθανικοί υδρογονάνθρακες στην ατμόσφαιρα της Ανατολικής Μεσογείου. Παράγοντες που επηρεάζουν τα επίπεδά τους και συμμετοχή τους στην οξειδωτική ικανότητα της ατμόσφαιρας” (Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και τα δυο πτυχία). Διεξαγωγή έρευνας στα ατμοσφαιρικά αερολύματα στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών(ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ) κατά τα έτη 2007-2008. Προσελήφθη στο ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ ως Εντεταλμένη Ερευνήτρια το 2008 και το 2021 προήχθη σε Κύρια Ερευνήτρια. Υπεύθυνη-Τεχνικός Υπεύθυνος και Κύρια Αναλύτρια στο Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Χημείας με αντικείμενο την εφαρμογή του προτύπου ISO/IEC 17025:2005 κατά τα έτη 2009-2017 . Υπεύθυνη του Σταθμού Παρακολούθησης Ποιότητας της Ατμόσφαιρας και του Κινητού Σταθμού Παρακολούθησης Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του ΕΑΑ.

 

Πεδία: Ποιότητα της Ατμόσφαιρας, Μετρήσεις Πεδίου, Μη Μεθανικοί Υδρογονάνθρακες, Ατμοσφαιρικά Αερολύματα, Δείκτες Καύσης Βιομάζας, Μαύρος Άνθρακας, Οπτικές Ιδιότητες Αερολυμάτων