ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δρ. Λιακάκου Ελένη
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ
Τηλέφωνο: +30 210 8109139
ΚΑΡΙΕΡΑ

Χημικός με μεταπτυχιακό στη Μηχανική Περιβάλλοντος και διδακτορικό στη Χημεία-Ατμοσφαιρική Χημεία (2001, 2003 και 2007 αντιστοίχως, Πανεπιστήμιο Κρήτης). Εντεταλμένη Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ). Κύριες αρμοδιότητες στο ΕΑΑ: Τεχνικός Υπεύθυνος-Κύρια Αναλύτρια στο Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Χημείας και Υπεύθυνη του Σταθμού Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Θησείου και του Κινητού Σταθμού Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης. Εφαρμογή του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 17025:2005, σχετικά με τις γενικές απαιτήσεις ικανότητας που πρέπει να ικανοποιούν τα εργαστήρια δοκιμών προκειμένου να διατηρούν ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας, να διασφαλίζουν την τεχνική τους επάρκεια και να παρέχουν αξιόπιστα αποτελέσματα. Ερευνητικά δραστηριοποιείται στη μελέτη της ποιότητας αέρα με έμφαση στα αιωρούμενα σωματίδια (χημική σύσταση και οπτικές ιδιότητες) και τις πτητικές οργανικές ενώσεις (σύσταση και συνεισφορά στην οξειδωτική ικανότητα της ατμόσφαιρας). Συμμετοχή σε πειραματικές εκστρατείες και μετρήσεις πεδίου (σταθερού σημείου και με φορητές μονάδες τύπου βαν), εξειδίκευση σε δειγματοληψίες ατμοσφαιρικών ρύπων, λειτουργία αναλυτών και αυτόματων χρωματογράφων και διεξαγωγή χημικών αναλύσεων με χρωματογραφικές και φασματοσκοπικές μεθόδους.