ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δρ. Κοτρωνάρου Αναστασία
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
Τηλέφωνο: +30 210 3490-838
ΚΑΡΙΕΡΑ

Διδακτορικό δίπλωμα σε Περιβαλλοντική Μηχανική (CALTECH, ΗΠΑ, 1991), Master of Science Υγιεινολόγου Μηχανικού (Imperial College – University of London, ΗΒ, 1986), Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού (ΕΜΠ, κατεύθυνση: Υδραυλικού Μηχανικού, 1985), Πτυχίο Νομικής (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1997). Σημαντική εμπειρία και πολύπλευρη ενασχόληση στον ευρύτερο χώρο Παρακολούθηση, Διαχείριση και Προστασία του Περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων και των παρακάτω θεμάτων όπου δραστηριοποιείται στο ΙΕΠΒΑ :α) ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και δονήσεων (εργασία πεδίου, εκτιμήσεις με μοντέλα, πειραματική εργασία/εργαστηριακές αναλύσεις, αξιολόγηση επιπτώσεων – μέτρα αντιμετώπισης), β) διαχείρισης νερών και ειδικότερα εφαρμογής Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά και ρύπανσης νερ αξιολόγηση – μέτρα αντιμετώπισης, προδιαγραφές, έργο συμβούλου, κ.λπ.), γ) εφαρμογής και τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας (αποδελτίωση – ανάλυση – προετοιμασία νομικών κειμένων, σχεδιασμός μηχανισμών ελέγχου και επιβολής, έργα ανταλλαγής εμπειριών, πρακτικών, κ.λπ. στο πλαίσιο του Δικτύου IMPEL της ΕΕ). Κατά τα τελευταία 27 έτη, συμμετοχή σε πάνω από 100 έργα, σε ρόλο συντονιστή, επιστημονικού υπευθύνου, συμβούλου ή κύριου μελετητή/ ερευνητή (πάνω από 30 έργα συγχρηματοδοτούμενα από ΕΕ, μεγάλος αριθμός ΜΠΕ) και σημαντικό έργο αξιολογητή και εμπειρογνώμονα (και εθνικού και για ΕΕ).