ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δρ. Γιαννακόπουλος Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
Τηλέφωνο: +30 210 3490-828
ΚΑΡΙΕΡΑ

PhD in Atmospheric Science Modelling University of Cambridge, UK, M.Sc. in Telematics University of Surrey, UK, Μεταπτυχιακό Διπλωμα Ειδίκευσης στη Μετεωρολογία, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάζεται ως Κύριος ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών από το 2000. Ήταν Κύριος συγγραφέας στο 4th Assessment Report της Διακυβερνητικής Επιτροπής για το Κλίμα (IPCC) του Ο.Η.Ε. στο βιβλίο ‘Climate Change 2007: Impacts, adaptation and vulnerability’. Είναι επιστημονικός υπεύθυνος σε διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα σχετιζόμενα με την κλιματική αλλαγή, το πιο πρόσφατο είναι το CLIMRUN (στόχος του είναι η δημιουργία ενός πρωτοκόλλου για τη διαβίβαση κλιματικής πληροφορίας και υπηρεσιών σε περιοχικό και τοπικό επίπεδο στους τελικούς χρήστες). Επίσης έχει εμπειρία σε παγκόσμια μοντέλα χημείας και κυκλοφορίας και έχει συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Ερευνητικό Πρόγραμμα για το Κλίμα (WCRP) για την εκτίμηση της συμπεριφοράς των ατμοσφαιρικών μοντέλων. Είναι μέλος της Επιτροπής Μελέτης για την Κλιματική Αλλαγή (ΕΜΕΚΑ) που συστάθηκε με πρωτοβουλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γεωργίου Α. Προβόπουλου, το Μάρτιο του 2009, στην οποία ανατέθηκε το έργο της εκπόνησης μελέτης σχετικά με τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα. Είναι συγγραφέας σε πάνω από 45 άρθρα σε διεθνή περιοδικά με κριτές και σε 65 άρθρα σε διεθνή συνέδρια.