ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δρ. Δασκαλάκη Έλενα
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
Τηλέφωνο: +30 210 3490-843
ΚΑΡΙΕΡΑ

Φυσικός κτιριακού περιβάλλοντος, μέλος της Ομάδας Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΟΕΕ) του ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ από το 2001. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση ενέργειας σε κτίρια, τυπολογίες κτιρίων, μοντέλα κτιριακού αποθέματος, ανάλυση κύκλου ζωής, θερμικές προσομοιώσεις, φυσικός αερισμός κτιρίων, ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος και υπολογιστική ρευστοδυναμική. Μέλος της Ομάδας Εργασίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) για την σύνταξη των Τεχνικών Οδηγιών ΤΟΤΕΕ 20701-3/2010 και ΤΟΤΕΕ 20701-4/2010 και αναθεωρήσεων. Επιστημονικά υπεύθυνη σε διάφορα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Ερευνητικά Προγράμματα. Συγγραφέας πάνω από 100 άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με κριτές. Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΕΠΒΑ (2020-2022). Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας -ΚΑΠΕ (2010-2013). Μέλος στο Ελληνικό Παράρτημα της ASHRAE.