ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δρ. Δασκαλάκη Έλενα
ΚΥΡΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ
Τηλέφωνο: +30 210 8109143
ΚΑΡΙΕΡΑ

Κύρια Ερευνήτρια στο ΙΕΠΒΑ από το 2012, Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας ΠΕ και μέλος της ΟΕΕ από το 2001. Δραστηριότητες:εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση ενέργειας σε κτίρια, τυπολογίες κτιρίων, μοντέλα κτιριακού αποθέματος, ανάλυση κύκλου ζωής, ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων, θερμικές προσομοιώσεις, μελέτη συστημάτων αερισμού κτιρίων, υπολογιστική ρευστοδυναμική, ενεργειακή διαγνωστική και επιθεωρήσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων, ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος, ήπιες μορφές ενέργειας, φυσικός αερισμός. Μέλος της Ομάδας Εργασίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) για την σύνταξη των Τεχνικών Οδηγιών ΤΟΤΕΕ 20701-3/2010 και ΤΟΤΕΕ 20701-4/2010 και αναθεωρήσεων. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – ΚΑΠΕ (2010-2013). Εκλεγμένο Μέλος της ASHRAE από το 2014. Συμμετοχή στις Τεχνικές Επιτροπές της ASHRAE και μέλος στο Ελληνικό Παράρτημα της ASHRAE. Επιστημονικά υπεύθυνη σε διάφορα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Ερευνητικά Προγράμματα. Συγγραφέας πάνω από 100 άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με κριτές.