ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δρ. Ασημακοπούλου Βασιλική
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
Τηλέφωνο: +30 210 3490-835
ΚΑΡΙΕΡΑ

Η Δρ. Ασημακοπούλου Βασιλική είναι Πολιτικός Μηχανικός και Μηχανικός Περιβάλλοντος με διδακτορικό στην περιοχή «Αστική ατμοσφαιρική Ρύπανση και Εφαρμογή Περιβαλλοντικών Μοντέλων» (2001, Imperial College, University of London, UK). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν: 1) Ανάπτυξη συστήματος απογραφής εκπομπών ρύπων από ανθρωπογενείς και βιογενείς πηγές σε εθνικό και τοπικό επίπεδο (Περιφέρεια/Πόλη). 2) Εφαρμογή φωτοχημικών μοντέλων πάνω από αστικές και ευρύτερες περιοχές για τη μελέτη των φυσικοχημικών διεργασιών και για την αξιολόγηση των παραμέτρων που καθορίζουν την ποιότητα αέρα. 3) Πειραματική μελέτη της ποιότητας του περιβάλλοντος σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 4) Πειραματική μελέτη των χαρακτηριστικών ροής ανέμου και διασποράς ρύπων σε μοντέλα πόλεων υπό κλίμακα με χρήση εξειδικευμένου και state of the art εξοπλισμού 5) Εφαρμογή αριθμητικών μοντέλων μικροκλίμακας για τη μελέτη των χαρακτηριστικών ανέμου και διασποράς ρύπων στο αστικό περιβάλλον 6) Πειραματική μελέτη της προσωπικής έκθεσης σε ρύπους σε αστικό περιβάλλον 7) Προώθηση πρακτικών για την προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας και την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής μέσω δράσεων διάχυσης και με τη βοήθεια της γνώσης που έχει συλλεχθεί.  Έχει εργαστεί σε περισσότερα από 25 εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα ως συντονιστής ή έμπειρος ερευνητής. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 100 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια με σύστημα κριτών. Το έργο της έχει λάβει περισσότερες από 1400 ετεροαναφορές (h-index: 16).