ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δρ. Ρουκουνάκης Νίκος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
Τηλέφωνο: +30 210 8109208
ΚΑΡΙΕΡΑ

Ο Δρ. Νικόλαος Ρουκουνάκης είναι Χημικός Μηχανικός (MEng University of Birmingham, UK) με ειδίκευση στην Τεχνολογία Περιβάλλοντος (MSc Environmental Technology Imperial College, UK) και διδακτορικό στην δορυφορική μετεωρολογία/κλιματολογία (Ecole Normale Supérieure, France). Έχει εργαστεί ως αναλυτής ενεργειακών δεδομένων στον Παγκόσμιο Οργανισμό Ενέργειας (IEA Paris, 2005-2008), όπου ήταν υπεύθυνος για την συλλογή, επεξεργασία και απογραφή ενεργειακών ισοζυγίων-δεδομένων από τα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών εκπομπών θερμοκηπικών αερίων. Στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης εργάζεται από το 2008 ως ειδικός επιστήμονας και έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων. Η ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στους ακόλουθους τομείς: α) Ενέργεια – κλιματική αλλαγή: Υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος και εκπομπών θερμοκηπικών αερίων. Οικονομοτεχνικές μελέτες ενεργειακών τεχνολογιών. Εφαρμογή κλιματικών – μετεωρολογικών μοντέλων, μελέτες επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής (αστικό περιβάλλον, ενέργεια, γεωργία κτλ). β) Ατμοσφαιρική ρύπανση – θόρυβος: Διεξαγωγές μετρήσεων, δειγματοληψιών και αναλύσεων για τον προσδιορισμό  ατμοσφαιρικών ρύπων. Εφαρμογή μοντέλων διασποράς ρύπων και υπολογισμού περιβαλλοντικού θορύβου. Διεξαγωγές μετρήσεων θορύβου. γ) Αστικό περιβάλλον: Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος και βιώσιμη κινητικότητα. Χρήση μέσων μεταφοράς χαμηλών ρύπων. Βελτίωση αστικού μικροκλίματος. δ) Εφαρμογές διαστημικής τηλεπισκόπησης. Δορυφορική Μετεωρολογία. Αφαίρεση τροποσφαιρικού θορύβου από μετρήσεις InSAR με χρήση μετεωρολογικών μοντέλων.