ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δύο αιώνες προσφοράς
στην έρευνα και την κοινωνία

Το πρώτο Ερευνητικό Κέντρο
στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια

Το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) είναι ένα από τα τρία Ινστιτούτα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) το οποίο είναι το αρχαιότερο Ερευνητικό Κέντρο στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

Περισσότερα

Έρευνα

Ατμοσφαιρικό περιβάλλον
Ατμοσφαιρικό περιβάλλον
Ενέργεια
Ενέργεια
Κλίμα και Κλιματική αλλαγή
Κλίμα και Κλιματική αλλαγή
Μετεωρολογία και Υδρολογία
Μετεωρολογία και Υδρολογία

Ανακοινώσεις

10.06.2022
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: Σε λειτουργία το πρώτο «ηλιακό κτηματολόγιο» - Καθημερινή - Ηλεκτρονική έκδοση
Η νέα υπηρεσία αναφέρεται στην περιγραφή και απεικόνιση του δυναμικού ηλιακής ενέργειας, την οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί το κάθε αστικό οικοδομικό τετράγωνο με τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οροφές κτιρίων. Περισσότερα 
περισσότερα
10.06.2022
Νέα υπηρεσία από το ΕΑΑ για το πρώτο ηλιακό κτηματολόγιο της Αθήνας.
Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, με την υποστήριξη του ευρωπαϊκού προγράμματος Eiffel (https://www.eiffel4climate.eu/), που σκοπό έχει την ανάδειξη του ρόλου των γεωσκοπικών δεδομένων στην ανάπτυξη εφαρμογών προσαρμογής και μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, παρουσιάζει το πρώτο «ηλιακό κτηματολόγιο» για την πόλη της…
περισσότερα