ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
M.Sc. Βλαχόπουλος Οδυσσέας
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Τηλέφωνο: +30 6970000000