ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
M.Sc. Σερπετζόγλου Πέτρος
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Τηλέφωνο: +30 210 8109140