ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δρ. Καταβούτας Γεώργιος
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Τηλέφωνο: +30 210 8109170