ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δρ. Κασκαούτης Δημήτριος
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Τηλέφωνο: +30 210 3490119