ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δρ. Καραγιαννίδης Αθανάσιος
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Τηλέφωνο: +30 210 8109203