ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δρ. Φαμέλη Κυριακή-Μαρία
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Τηλέφωνο: +30 210 8109135