ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δρ. Αθανασοπούλου Ελένη
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Τηλέφωνο: +30 210 8109137