ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δρ. Σαραφίδης Ιωάννης
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Τηλέφωνο: +30 210 3490-900
ΚΑΡΙΕΡΑ

Κύριος Ερευνητής στο ΕΑΑ. Είναι Χημικός Μηχανικός, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο πεδίο “Ενεργειακός Σχεδιασμός και Υποστήριξη Λήψης Αποφάσεων”. Στις δραστηριότητές του περιλαμβάνονται η απογραφή και η πρόβλεψη εκπομπών αέριων του θερμοκηπίου και λοιπών αερίων, η μοντελοποίηση ενεργειακών συστημάτων και ο ενεργειακός σχεδιασμός, η αξιολόγηση πολιτικών και μέτρων για τον την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (μετριασμός και προσαρμογή), η εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων και έχει δημοσιεύσει πάνω από 40 άρθρα σε διεθνή περιοδικά και πλήρη πρακτικά συνεδρίων.