ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δρ. Ρετάλης Αδριανός
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
Τηλέφωνο: +30 210 3490-901
ΚΑΡΙΕΡΑ

Ο Δρ Αδριανός Ρετάλης είναι Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο “εφαρμογές δορυφορικές τηλεπισκόπησης στο χερσαίο και ατμοσφαιρικό περιβάλλον”.  Απόφοιτος του Τμήματος Γεωλογίας του ΕΚΠΑ, με μεταπτυχιακές σπουδές (University of DundeeUK) και διδακτορικό (ΕΚΠΑ) στον τομέα της Τηλεπισκόπησης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ανάπτυξη τεχνικών ατμοσφαιρικών διορθώσεων δορυφορικών δεδομένων, εκτίμηση φυσικών κινδύνων, μελέτες που αφορούν τα οικοσυστήματα και την ποιότητα υδάτων με εφαρμογές τεχνικών τηλεπισκόπησης και GIS, καθώς και σε θέματα ατμοσφαιρικού ηλεκτρισμού. Συμμετοχή σε περισσότερα από 20 εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτημένα προγράμματα ως ερευνητής/συντονιστής. Συγγραφέας άνω των 150 εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Αξιολογητής διεθνών επιστημονικών περιοδικών και ερευνητικών προτάσεων. Διδακτικό έργο στη Τηλεπισκόπηση. Μέλος διαφόρων επιστημονικών σωματείων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τηλεπισκόπησης. Μέλος Συντακτικής Επιτροπής των περιοδικών Land, Meteorology (MDPI).