ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δρ. Πετράκης Μιχάλης
ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ