ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δρ. Μπαλαράς Κωνσταντίνος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
Τηλέφωνο: +30 210 3490-852
ΚΑΡΙΕΡΑ

Μηχανολόγος Μηχανικός PhD (1988), MSc (1985) στις Θερμικές Επιστήμες από το Georgia Institute of Technology, και BSc (1984) στην Ενέργεια από το Michigan Technological University. Υπεύθυνος της Ομάδας Εξοικονόμησης Ενέργειας στο ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ από το 1995. Ερευνητικά ενδιαφέροντα σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, κτίρια υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας, απανθρακοποίηση του δομημένου περιβάλλοντος, συστήματα αξιολόγησης της αειφορίας κτιρίων, γειτονιών και πόλεων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ανάλυση θερμικής συμπεριφοράς κτιρίων-προσομοιώσεις, ενεργειακή διαγνωστική και επιθεωρήσεις κτιρίων & Η/Μ εγκαταστάσεων, EPBD-ΚΕΝΑΚ, ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος, ηλιακός κλιματισμός. Συμμετοχή στην ανάπτυξη του ΚΕΝΑΚ και των ΤΟΤΕΕ. Μέλος Συντακτικής Επιτροπής του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού “Energy & Buildings”. Αντιπρόεδρος ASHRAE (2011-2013) και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ASHRAE ως Director & Regional Chair Region XIV – Europe (2017-2020) και Director At Large (2007-2010), Fellow ASHRAE, Fellow ASME, EUR ING, Μέλος ΤΕΕ.