ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δρ. Μπαλαράς Κωνσταντίνος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
Τηλέφωνο: +30 210 8109152
ΚΑΡΙΕΡΑ
Μηχανολόγος Μηχανικός PhD (1988), MSc (1985) στις Θερμικές Επιστήμες από το Georgia Institute of Technology, και BSc (1984) στην Ενέργεια από το Michigan Technological University. Υπεύθυνος της Ομάδας Εξοικονόμησης Ενέργειας στο ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ από το 1995. Ερευνητικά ενδιαφέροντα σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων, ενεργειακές επιθεωρήσεις, διαγνωστική κτιρίων και ανακαινήσεις, ηλιακή θέρμανση & ψύξη, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ανάλυση & θερμικές προσομοιώσεις συστημάτων, ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος, εγκαταστάσεις κλιματισμού. Συμμετοχή στην ανάπτυξη του ΚΕΝΑΚ. Μέλος Συντακτικής Επιτροπής του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού "Energy & Buildings". Αντιπρόεδρος ASHRAE (2011-2013) & Director At Large (2007-2010), Fellow ASHRAE, Fellow ASME, EUR ING, Μέλος ΤΕΕ.