ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δρ. Μοιρασγεντής Σεβαστιανός
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
Τηλέφωνο: +30 210 3490-830
ΚΑΡΙΕΡΑ

Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, με αντικείμενο τις πολιτικές αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Είναι Χημικός Μηχανικός (ΕΜΠ), κάτοχος PhD στο πεδίο Ενέργεια – Περιβάλλον – Οικονομία. Βασικά πεδία ενασχόλησής του είναι η προσομοίωση ενεργειακών συστημάτων, η οικονομική αποτίμηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών αγαθών, οι ενεργειακές προβλέψεις και η οικονομική και περιβαλλοντική αξιολόγηση πολιτικών και μέτρων για την ορθολογική χρήση της ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών, η εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε φυσικούς και οικονομικούς όρους, κλπ. Έχει συμμετάσχει σε 45 ερευνητικά προγράμματα, ως συντονιστής ή κύριος ερευνητής. Έχει δημοσιεύσει σχετικά πάνω από 190 άρθρα, εκ των οποίων τα 46 σε διεθνή περιοδικά με κριτές, ενώ οι ετεροαναφορές στο δημοσιευμένο έργο του υπερβαίνουν τις 1300 (h-factor=20). Διετέλεσε κύριος συγγραφέας (Lead Author) της 4ης και 5ης Έκθεσης Αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), καθώς επίσης και της έκθεσης Global Energy Assessment. Έχει επιλεγεί επίσης ως κύριος συγγραφέας της 6ης Έκθεσης Αξιολόγησης για την Κλιματική Αλλαγή της IPCC.