ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δρ. Καλόγηρος Ιωάννης
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Τηλέφωνο: +30 210 3490082
ΚΑΡΙΕΡΑ
Πτυχίο Φυσικής (1989), μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Φυσική Περιβάλλοντος-Μετεωρολογία (1991), και διδακτορικό δίπλωμα (1997) από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Την περίοδο 2000-2002 ήταν ερευνητής στο Naval Postgraduate School, Monterey, ΗΠΑ. Από το 2002 είναι ερευνητής στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα και επιτεύγματα είναι στην ερευνητική περιοχή της βροχόπτωσης και πλημμυρικών φαινομένων με παρατηρήσεις με μετεωρολογικά ραντάρ και του ατμοσφαιρικού οριακού στρώματος με παρατηρήσεις με επιστημονικά εξοπλισμένα αεροσκάφη, πλοία, θαλάσσιες σημαδούρες, ακουστικά ραντάρ και μετεωρολογικούς ιστούς.