ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δρ. Γερασόπουλος Ευάγγελος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
Τηλέφωνο: +30 210 8109124
ΚΑΡΙΕΡΑ
Σπούδασε Φυσική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1996), όπου και και έλαβε Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών "Φυσικής Περιβάλλοντος" (1998). Εκπόνησε τη Διδακτορική του Διατριβή στο πεδίο της Ατμοσφαιρικής Φυσικής και Δυναμικής (2003). Εργάστηκε ως επισκέπτης ερευνητής στο Ινστιτούτο Max Planck στη Γερμανία (Τμήμα Βιογεωχημείας, Mainz, 2001-2002) στον τομέα της Επιστήμης Αερολυμάτων και στη συνέχεια μετακινήθηκε στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικών και Χημικών Διεργασιών του Πανεπιστημίου Κρήτης (2004-2006). Εκλέχτηκε ως Ερευνητής στο ΕΑΑ το 2006. Τα κύρια ενδιαφέροντά του εμπίτπουν στο αντικείμενο της Ατμοσφαιρικής Φυσικής και Χημείας, και συμεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων αέρια ρύπανση, φυσικές-οπτικές-χημικές ιδιότητες αερολυμάτων με επίγειες μεθόδους και τηλεπισκόπηση, διερεύνηση των επιπτώσεων των αερολυμάτων στο κλίμα την υγεία και τα οικοσυστήματα, κλιματική αλλαγή και επιπτώσεις. Ηγείται της ομάδας Ατμοσφαιρικής Φυσικής και Χημείας του Ινστιτούτου, και είναι Προϊστάμενος και Υπεύθυνος Ποιότητας του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Χημείας. Επίσης, Διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου Γεω-επισκόπησης, και εκπροσωπεί την Ελλάδα σε σχετικές διεθνείς επιτροπές (π.χ. μέλος του Συμβουλίου της Διακυβερνητικής Ομάδας Γεω-επισκόπησης Group on Earth Observations (GEO) των ΗΕ, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του EuroGEOSS της ΕΕ), και μέλος του Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Τέλος, είναι μέλος της Επιτροπής Καθοδήγησης (Steering Committee) του πρότυπου, διεθνούς ερευνητικού παρατηρητηρίου ΝΕΟ (Navarino Environmental Observatory) στη Μεσσηνία, και editor στο περιοδικό Atmospheric Chemistry and Physics (IF:5.5, EGU/Copernicus). Συντονίζει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα H2020 SMURBS/ERA-PLANET (9.15 mE), στο αντικείμενο των «έξυπνων πόλεων και ανθεκτικών κοινωνιών».