ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δρ. Γερασόπουλος Ευάγγελος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Τηλέφωνο: +30 210 3490-824
ΚΑΡΙΕΡΑ

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1974. Σπούδασε Φυσική στο Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Θεσσαλονίκης και έλαβε το πτυχίο του το 1996. Ολοκλήρωσε το M.Sc. στο πεδίο «Φυσική Περιβάλλοντος» το 1998 στο ίδιο τμήμα και ξεκίνησε με την διδακτορική του διατριβή στον τομέα της Ατμοσφαιρικής Δυναμικής «Ανταλλαγή Στρατόσφαιρας προς Τροπόσφαιρα με τη χρήση ραδιονουκλεϊδίων και όζοντος» αποκτώντας το δίπλωμά του το 2003. Διεξήγαγε παράλληλη έρευνα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας και της Ομάδας Περιβαλλοντικής Ραδιενέργειας στο Τμήμα Φυσικής. Εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός υπότροφος στο Ινστιτούτο Max Planck (Τμήμα Βιογεωχημείας) κατά την περίοδο 2001-2002 στον τομέα της Επιστήμης Αερολυμάτων και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Εργαστήριο Χημικών Διεργασιών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κρήτης (2004-2006) διεξάγοντας έρευνα για τη μεταβλητότητα αερολυμάτων και ιχνοαερίων σε απομακρυσμένα θαλάσσια περιβάλλοντα. Εκλέχθηκε στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών το 2006 ως Κύριος Ερευνητής. Προήχθη σε Διευθυντή Έρευνας το 2011. Ηγείται της ομάδας Ατμοσφαιρικής Φυσικής και Χημείας του Ινστιτούτου, και είναι Προϊστάμενος και Υπεύθυνος Ποιότητας του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Χημείας. Επίσης, Διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου Γεωπαρατήρησης, και εκπροσωπεί την Ελλάδα σε σχετικές διεθνείς επιτροπές (π.χ. μέλος του Συμβουλίου της Διακυβερνητικής Ομάδας Γεωπαρατήρησης Group on Earth Observations (GEO) των ΗΕ, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του EuroGEOSS της ΕΕ), και μέλος του Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Τέλος, είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής (Steering Committee) του πρότυπου, διεθνούς Περιβαλλοντικού Παρατηρητηρίου Ναυαρίνου στη Μεσσηνία, καθώς και editor στο περιοδικό Atmospheric Chemistry and Physics (IF:5.5, EGU/Copernicus).