ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
M.Sc. Κοντογιαννίδης Σίμων
ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
Τηλέφωνο: +30 210 8109145
ΚΑΡΙΕΡΑ

M.Sc. (1993) Φυσική Περιβάλλοντος και B.Sc. (1990) Φυσικός από το Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας ΠΕ στο ΙΕΠΒΑ και μέλος της ΟΕΕ από το 1996. Δραστηριότητες στους τομείς προγραμματισμού και δημιουργίας λογισμικών (ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ) και προγραμμάτων πολυμέσων (Solar Control, Solar assisted absorption heat pump), σχεδίαση και πραγματοποίηση πειραμάτων για τη μελέτη μετεωρολογικών παραμέτρων και παραμέτρων ποιότητας αέρα, υπεύθυνος μετεωρολογικού σταθμού του ΕΑΑ στην Πεντέλη (2005-σήμερα), στατιστική ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων, βαθμονομήσεις μετεωρολογικών οργάνων. Μέλος της Ομάδας Εργασίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) για την σύνταξη των Τεχνικών Οδηγιών ΤΟΤΕΕ 20701-3/2010 και ΤΟΤΕΕ 20701-4/2010. Επαγγελματική εμπειρία: Επαγγελματικές και επιστημονικές συνεργασίες με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κέντρο Ενεργειακής Εκπαίδευσης, Τμήμα Φυσικής και Χημείας του ΤΕΙ Πειραιά, Intrasoft International A.E., Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας, ΝΑΜΑ Α.Ε. και Άνοδος Ε.Π.Ε.. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Συγγραφέας 29 επιστημονικών άρθρων σε διεθνή και Ελληνικά τεχνικά περιοδικά, συνέδρια και ημερίδες. Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Ελληνικό Παράρτημα ASHRAE.