ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δρ. Μεταξάτου Αγγελίνα
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ Β
Τηλέφωνο: +30 210 3490-855
ΚΑΡΙΕΡΑ

Η Δρ Αγγελίνα Μεταξάτου, Ε.Τ.Ε του ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ είναι βιολόγος με μεταπτυχιακά στην Ωκεανογραφία, Αλιευτική διαχείριση και διδακτορικό στη βιώσιμη ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης. Τα ενδιαφέροντα της εστιάζονται στην θαλάσσια οικολογία, τα HABs, την οικολογία των διθύρων και τη βιώσιμη ανάπτυξη των αλιευτικών πόρων. Συμμετέχει στο ΕΑΧ και είναι υπεύθυνη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Μουσείο Γεωαστροφυσικής και προϊσταμένη της ΔΥΕ.