ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΕΑ

Έξυπνες πόλεις – εφαλτήριο για επιχειρείν – Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SMURBS με συντονιστή το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ecopress – Ηλεκτρονική έκδοση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της χρηματοδοτικής πλατφόρμας ERA-PLANET του Ορίζοντα 2020, οραματίστηκε ένα πρόγραμμα που θα συντονίσει συγκεκριμένες δράσεις και λύσεις προς την κατεύθυνση των «έξυπνων πόλεων και ανθεκτικών κοινωνιών – smart cities and resilient societies», με τη χρήση και το συνδυασμό δεδομένων Γεω-επισκόπησης (Earth Observations). Το επιτυχόν πρόγραμμα με τίτλο SMURBS (SΜart URBan Solutions), έχει έντονα ελληνικό χρώμα, καθώς συντονίζεται από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ, και συμμετέχουν επιπλέον η Ακαδημία Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. ». Περισσότερα