ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δρ. Κωλέτσης Ιωάννης
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Τηλέφωνο: +30 210 3490-850