ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δρ. Κούσης Αντώνιος
ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Τηλέφωνο: +30 210 8109125
ΚΑΡΙΕΡΑ
Διευθυντής Ερευνών – Μηχανικός Υδατικών Πόρων/Υδρολόγος Dr. – Ing., Υδραυλική – Υδρολογία, Πολυτεχνείο Darmstadt Διπλ. Πολ. Μηχανικός, Πολυτεχνείο Darmstadt Περιοχές Ειδικότητας: Μηχανική και διαχείριση υδατικών πόρων – αριθμητική και αναλυτική προσομοίωση υδρολογικών διεργασιών σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, καθώς και μεταφορά-διασπορά μάζας – υδρομετρία.