ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δρ. Καμπεζίδης Χαράλαμπος
ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
ΚΑΡΙΕΡΑ

Διευθυντής Ερευνών, Διδάκτωρ Ατμοσφαιρικής Φυσικής (Εθνικό & καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, 1988), M.Sc. και M.Phil. στην Μηχανική Μικροκυματικών Επικοινωνιών (Παν/μιο του Leeds, ΗΒ, 1976, 1979), Πτυχιούχος Φυσικής (Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/νίκης, 1974), Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (Παν/μιο Πατρών, 1984). Ερευνητικά ενδιαφέροντα και ειδικότητα σε: ηλιακή ακτινοβολία/ενέργεια, φυσικό φωτισμό, ατμοσφαιρική θόλωση, ατμοσφαιρικά αερολύματα, ατμοσφαιρική ρύπανση, διάβρωση υλικών από ατμοσφαιρικούς παράγοντες, μετεωρολογία, κλιματολογία & κλιματική μεταβολή. Πλέον των 330 δημοσιεύσεων σε εθνικά & διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Συμμετοχή/συντονισμός πλέον των 50 έργων. Τακτικός κριτής σε 46 διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Διδακτική εμπειρία με την παράδοση διαλέξεων σε Παν/μια στα πεδία της περιβαλλοντικής μετεωρολογίας, ηλιακής ενέργειας και φυσικού φωτισμού. Ιδρυτής και Επί κεφαλής της Ομάδας Ατμοσφαιρικής Έρευνας. Εκτεταμένη διοικητική εμπειρία. Υπεύθυνος επιστήμονας του Ακτινομετρικού Σταθμού στο Θησείο. Υπότροφος DAAD (1992).