ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δρ. Καμπεζίδης Χαράλαμπος
ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
ΚΑΡΙΕΡΑ

Διευθυντής Ερευνών, Διδάκτωρ Ατμοσφαιρικής Φυσικής (Εθνικό & καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, 1988), M.Sc. και M.Phil. στην Μηχανική Μικροκυματικών Επικοινωνιών (Παν/μιο του Leeds, ΗΒ, 1976, 1979), Πτυχιούχος Φυσικής (Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/νίκης, 1974), Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (Παν/μιο Πατρών, 1984). Ερευνητικά ενδιαφέροντα και ειδικότητα σε: ηλιακή ακτινοβολία/ενέργεια, φυσικό φωτισμό, ατμοσφαιρική θόλωση, ατμοσφαιρικά αερολύματα, ατμοσφαιρική ρύπανση, διάβρωση υλικών από ατμοσφαιρικούς παράγοντες, μετεωρολογία, κλιματολογία & κλιματική μεταβολή. Πλέον των 330 δημοσιεύσεων σε εθνικά & διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Συμμετοχή/συντονισμός πλέον των 50 έργων. Τακτικός κριτής σε 46 διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Διδακτική εμπειρία με την παράδοση διαλέξεων σε Παν/μια στα πεδία της περιβαλλοντικής μετεωρολογίας, ηλιακής ενέργειας και φυσικού φωτισμού. Ιδρυτής και Επί κεφαλής της Ομάδας Ατμοσφαιρικής Έρευνας. Εκτεταμένη διοικητική εμπειρία.  Υπότροφος DAAD (1992).