Ενημέρωση προσωπικού

Στοχοθεσία Πεντέλη 2015

Παρουσιάσεις Ερευνητών του Ινστιτούτου (σε μορφή pdf) σχετικές με την στοχοθεσία για τη συνάντηση στη Πεντέλη (Ιούνιος-Ιούλιος 2015). Εναλλακτικά χρησιμοποιήστε τον παρακάτω σύνδεσμο "Πεντέλη 2015" για το σύνολο των διαθέσιμων παρουσιάσεων σε ppt

Στοχοθεσία Ναύπλιο 2014

Παρουσιάσεις Ερευνητών του Ινστιτούτου (σε μορφή pdf) σχετικές με την στοχοθεσία όπως παρουσιάστηκαν στο Ναύπλιο (Νοέμβριος 2014). Εναλλακτικά χρησιμοποιήστε τον παρακάτω σύνδεσμο "Ναύπλιο 2014" για το σύνολο των παρουσιάσεων σε ppt

 

Login

Please login using your email and password.

I forgot my password | Update Account

...or Sign Up!
×