Εφαρμογές Ηλιακής Eνέργειας

Συμβουλευτικές υπηρεσίες εφαρμογών ηλιακής ενέργειας

  • Ηλιακή Ενέργεια, υπολογισμός και πρόβλεψη για οποιοδήποτε προσανατολισμό και περιοχή.
  • Υπολογισμός της ηλιακής ακτινοβολίας σε οριζόντιο επίπεδο και κεκλιμένες επιφάνειες για κάθε περιοχή της χώρας. Παροχή ηλιακών χαρτών για εφαρμογές ηλιακής ενέργειας για κάθε περιοχή της χώρας.
  • Παροχή εργαλείων πρόβλεψης της ηλιακής ενέργειας για τις μεγάλες ηλιακές εγκαταστάσεις (PV και CSP), για διαχειριστές των ηλεκτρικών δικτύων και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και ιδιώτες, για κάθε επιθυμητή γεωγραφική περιοχή.
  • Υπολογισμός της ηλιακής ενέργειας σε οποιοδήποτε προσανατολισμό / επιφάνεια σε πραγματικές συνθήκες και ανέφελο ουρανό, για τον υπολογισμό της απόδοσης των ηλιακών φωτοβολταϊκών πάρκων με διαφορετικές αποδόσεις.
  • Διενέργεια μετρήσεων ηλιακής ακτινοβολίας σε οριζόντιες και κεκλιμένες επιφάνειες


Ερευνητές που συμμετέχουν
Dr. Kambezidis HarryΔιευθυντής Ερευνών

Δρ. Καμπεζίδης Χαράλαμπος

harry@noa.gr
+30 210 3490119
CV

Dr. Kazadzis StylianosΚύριος Ερευνητής

Δρ. Καζαντζής Στυλιανός

kazadzis@noa.gr
+30 210 8109204
CV

Dr. Psiloglou VassilisΚύριος Ερευνητής

Δρ. Ψυλόγλου Βασίλειος

bill@noa.gr
+30 210 8109133
CV

Dr. Kotroni VassilikiΔιευθύντρια Ερευνών

Δρ. Κοτρώνη Βασιλική

kotroni@noa.gr
+30 210 8109126
CV

Dr. Lagouvardos KostasΔιευθυντής Ερευνών

Δρ. Λαγουβάρδος Κων/νος

lagouvar@noa.gr
+30 210 8109127
CV

Υπόλοιπο προσωπικό

Κα. Κοπανιά Θεοδώρα

 

Login

Please login using your email and password.

I forgot my password | Update Account

...or Sign Up!
×