Υποδομές ΙΕΠΒΑ

Εγκαταστάσεις
Ερευνητικές Υποδομές
Υπολογιστική Υποδομή
Γενικές Υποδομές
 • Το ΙΕΠΒΑ βρίσκεται στην Πεντέλη, στο λόφο Κουφού, περίπου 20 χλμ βόρεια από την πόλη της Αθήνας. Ορισμένες δραστηριότητες βρίσκονται ακόμα στα κτίρια του Θησείου, κοντά στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, στο λόφο Νυμφών, δίπλα στην Ακρόπολη. Υπάρχουν επίσης μερικά γραφεία στην πλατεία Ομονοίας, στο κέντρο της Αθήνας.

  Μόνο λίγα γραφεία του ΙΕΠΒΑ φιλοξενούνται ακόμα στα ιστορικά κτίρια στο Θησείο, στις εγκαταστάσεις του ΕΑΑ, που βρίσκονται στο μικρό λόφο των Νυμφών, με θέα στην Ακρόπολη.
 • Εργαστήρια

  Α. Ατμοσφαιρικής Χημείας

  Το Εργαστήριο Χημείας Ατμόσφαιρας (Ε.Α.Χ.) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ιδρύθηκε το 1996 από το ΙΕΠΒΑ, με σκοπό τη μέτρηση ατμοσπερικών και άλλων (;) ρύπων. Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα, στη διεξαγωγή τόσο βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αιχμής, μεταξύ άλλων, στους τομείς της Ατμοσφαιρικής Χημείας και της Φυσικής, ποιότητα αέρα και νερού. Περισσότερες λεπτομέρειες στο http://aclab.meteo.noa.gr

  Β. Βαθμονόμησης Μετεωρολογικών Οργάνων

  Το Εργαστήριο Βαθμονόμησης Μετεωρολογικών Οργάνων (ΕΒΜΟ) το οποίο ιδρύθηκε το 1996, πραγματοποιεί βαθμονομήσεις μετεωρολογικών όργανων όπως: θερμόμετρα και θερμογράφοι, υγρόμετρα και υγρογράφοι, πυρανόμετρα, φωτόμετρα και βροχόμετρα. Το ΕΒΜΟ προσφέρει επίσης στη δημόσια εκπαίδευση, τεχνική υποστήριξη για τη χρήση μετεωρολογικών αισθητήρων και οργάνων, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες μετεωρολογικού εξοπλισμού. Περισσότερες λεπτομέρειες στο ΕΒΜΟ


  Επιχειρησιακή καταγραφή

  Πρώτης κατηγορίας (ιστορικός) μετεωρολογικός σταθμός λειτουργεί από το 1858 στο Θησείο • Δύο πλήρεις ακτινομετρικοί σταθμοί σε Θησείο & Πεντέλη • Δίκτυο 255 αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών έχει αναπτυχθεί σε όλη την Ελλάδα • Δίκτυο ZEUS έξι VLF (Very Low Frequency) ανιχνευτών ηλεκτρικών εκκενώσεων (αστραπων/κεραυνών) • Σταθμοί μέτρησης στάθμης και ροής του νερού και ύψους χιονιού


  Εξοπλισμός πειραμάτων πεδίου

  Κατακρημνίσματα

  Φορητό Doppler Ραντάρ Καιρού X - band διπλής πόλωσης • Φορητό δίκτυο αποτελούμενο από 25 βροχόμετρα • 2D video disdrometer • Parsivel laser disdrometer /p>

  Ποιότητα του αέρα - Ηλιακή Ακτινοβολία

  Φορητός σταθμός παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα εξοπλισμένος με πλήρως αυτοματοποιημένους αναλυτές για NO, NO2 , SO2 , O3 , THC , CH4 , PM10 και με μετεωρολογικούς αισθητήρες • Σύστημα DOAS για την παρακολούθηση του NO2, SO2, O3, βενζόλιο, τολουόλη και ξυλόλη • Μετρητής σωματιδίων συμπύκνωσης • αναλυτές θορύβου • Ceilometer για τη μέτρηση του ύψους νεφών • MFR - 7 Multi-Filter rotating shadow band radiometer • Δύο αυτόματοι ακτινο-μετεωρολογικοί σταθμοί • Σταθμός παρακολούθησης της θερμοκρασίας του αέρα και του φωτισμού

  Ενέργεια - Κτίρια

  Υπέρυθρη (IR) κάμερα και κάμερα φωτεινότητας & Πειραματικός πάγκος φωτοβολταϊκών

 • Ένα υπολογιστικό κέντρο με υποδομή για επιχειρησιακή πρόγνωση του καιρού που περιλαμβάνει: (α) 14 dual-CPU cluster Linux, (β) 7 dual-CPU cluster Linux, γ) μια συστάδα 8 quad-CPU Linux για την επιχειρησιακή πρόγνωση του καιρού • 3 Windows servers Dell για την υποστήριξη της ιστοσελίδας www.meteo.gr• 2 servers (1 dual-core, 1 quad-core) για την λήψη και αρχειοθέτηση των δεδομένων από το δίκτυο των αυτόματων σταθμών • 1 διακομιστή Windows για την λήψη και αρχειοθέτηση δορυφορικών δεδομένων METEOSAT • 1 διακομιστής Linux (dual-core) για την επεξεργασία και αρχειοθέτηση δεδομένων από το δίκτυο ZEUS • 1 web και mail server

 • Ιστορικά αρχεία και έγγραφα των κλιματικών παρατηρήσεων και πληροφορίες που χρονολογούνται από τα μέσα του 19ου αιώνα • Ψηφιοποιημένη βάση δεδομένων των ιστορικών μετεωρολογικών μετρήσεων • Βιβλιοθήκη με ιστορικά βιβλία και μακρά σειρά επιστημονικών περιοδικών • Λογισμικό για πολλές εφαρμογές της έρευνας. α) MIKE SHE (Ολοκληρωμένη προσομοίωση της λεκάνης απορροής) και MIKE BASIN (ολοκληρωμένος σχεδιασμός λεκανών απορροής ποταμών) β) DSSAT (Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων για Agrotechnology Transfer), για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε αμπελώνες γ) SPSS Statistics δ) ELECTRE III-IV (multicriteria decision-aid) ε) M-MACBETH (Μέτρηση Ελκυστικότητας με τεχνική βασισμένη σε Κατηγορική αξιολόγησης) (multicriteria decision-aid) στ) GAMs solvers (BASE, XPRESS) (linear and mixed-integer programming) ζ) ENPEP (Πρόγραμμα Αξιολόγησης Ενεργειακής Ισχύος) h) Θερμικές προσομοιώσεις (TRNSYS), CFD (PHOENICS, FLUENT), για ενεργειακούς ελέγχους κτιρίων (EPIQR, TOBUS, ΞΕΝΙΟΣ, INVESTIMMO), με βάση την ενεργειακή απόδοση και την ενεργειακή σήμανση (EPA-ED, EPA-NR, eKIA)


 

Login

Please login using your email and password.

I forgot my password | Update Account

...or Sign Up!
×