Υπηρεσίες Παρακολούθησης Δεικτών Περιβάλλοντος

Διαπιστευμένες υπηρεσίες (Εθνικό ΣΥστημα Διαπίστευσης)

Δειγματοληψία και προσδιορισμός της συγκέντρωσης μάζας αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ10 σύμφωνα με τη μέθοδο αναφοράς U.S. EPA PM-10 Reference Designation RFPS-1298-126. Μέτρηση μολύβδου (Pb) στο κλάσμα ΑΣ10 της αιωρούμενης σωματιδιακής ύλης σύμφωνα με τη μέθοδο ΕΛΟΤ ΕΝ 14902:2005. Προσδιορισμός των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (ΠΑΥ) στο κλάσμα ΑΣ10 της αιωρούμενης σωματιδιακής ύλης σύμφωνα με τη μέθοδο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 16362. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Χημείας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.aclab.noa.gr


Μη διαπιστευμένες μετρήσεις

Δειγματοληψία και προσδιορισμός της συγκέντρωσης μάζας αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ2.5, ΑΣ2.5-10 και ΑΣ10 σε αέρα εξωτερικών χώρων. Παθητικές δειγματοληψίες όζοντος (Ο3) και διοξειδίου του αζώτου (ΝΟ2) με φασματοφωτομετρικό προσδιορισμό της συγκέντρωσής τους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Χημείας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.aclab.noa.gr


Παρακολούθηση ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Το Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Χημείας διαθέτει ένα Κινητό Σταθμό Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης προσαρμοσμένο σε όχημα ειδικού τύπου VAN, για την παρακολούθηση του επιπέδου των κυριότερων ατμοσφαιρικών ρύπων (NO, ΝΟ2, O3, SO2, CO, HC, CH4, PM10). Ο Κινητός Σταθμός παράσχει την ευελιξία μεταφοράς εξοπλισμού σε οποιοδήποτε σημείο της ελληνικής επικράτειας για την παρακολούθηση των επιπέδων ρύπανσης στην περιοχή. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Χημείας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.aclab.noa.gr


Μετρήσεις θορύβου και δονήσεων

Παρέχονται υπηρεσίες μετρήσεων θορύβου και δονήσεων, με κατάλληλο εξοπλισμό που πληροί τις διεθνείς και εθνικές προδιαγραφές, όπως και εκτίμησης και χαρτογράφησης περιβαλλοντικού θορύβου και εκπόνησης Σχεδίων Δράσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ για τον Περιβαλλοντικό Θόρυβο, με τη χρήση κατάλληλων μοντέλων και μεθοδολογιών.


Εκτίμηση της διάβρωσης υλικών λόγω περιβαλλοντικών παραγόντων

Όλα σχεδόν τα υλικά υπόκεινται σε διάβρωση εάν εκτεθούν στο ύπαιθρο. Αυτό οφείλεται στην επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων όπως η βροχή, η υγρασία, η θερμοκρασία, οι αέριοι ρύποι. Η βαθμός διάβρωσης υλικών αρχαιολογικής σημασίας (μάρμαρο, αμμόλιθος, ασβεστόλιθος) ή σύγχρονων υλικών (αλουμίνιο, μπρούντζος, χάλυβας, χαλκός, ψευδάργυρος) μπορεί να εκτιμηθεί σε μια δεδομένη περίοδο και να αναφερθεί ο αντίστοιχος ρυθμός διάβρωσης.


Ερευνητές που συμμετέχουν
Dr. Gerasopoulos EvangelosΔιευθυντής Ερευνών

Δρ. Γερασόπουλος Ευάγγελος

egera@noa.gr
+30 210 8109124
CV

Dr. Kotronarou AnastasiaΔιευθύντρια Ερευνών

Δρ. Κοτρωνάρου Αναστασία

natasha@noa.gr
+30 210 8109138
CV

Dr. Liakakou EleniΕντ. Ερευνήτρια

Δρ. Λιακάκου Ελένη

liakakou@noa.gr
+30 210 8109139
CV

Dr. Kambezidis HarryΔιευθυντής Ερευνών

Δρ. Καμπεζίδης Χαράλαμπος

harry@noa.gr
+30 210 3490119
CV

Dr. Psiloglou VassilisΚύριος Ερευνητής

Δρ. Ψυλόγλου Βασίλειος

bill@noa.gr
+30 210 8109133
CV

Υπόλοιπο προσωπικό

Kς. Ρουκουνάκης Νίκος
Δρ. Καλλιαμπάκος Γεώργιος
Kς. Κάππος Νίκος

 

Login

Please login using your email and password.

I forgot my password | Update Account

...or Sign Up!
×