Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού Πεντέλης


Παράμετρος

Κωδικός

Μονάδες

Τιμή

Θερμοκρασία Αέρα airTemp °C 8.1
Ατμοσφαιρική Πίεση(1) mslPres hPa 1014.0
Σχετική Υγρασία relHumi % 98.
Βροχόπτωση insPrec mm 0.0
Αθροιστική Βροχόπτωση (2) cumPrec mm 0.0
Φυσικός Φωτισμός (3) Illumin lux 7897.
Ολική Ηλιακή Ακτινοβολία (3) gloIrra W/m2 74.
Διάχυτη Ηλιακή Ακτινοβολία (3) difIrra W/m2 74.
Ριπή Ανέμου (4) maxWind m/s 14.3
Ταχύτητα Ανέμου (4) aveWind m/s 12.5
Διεύθυνση Ανέμου (4) dirWind deg 43.
Τυπική Απόκλιση Διεύθυνσης Ανέμου (4) stdWind deg 20.
Δείκτης Δυσφορίας (5) heatIdx °C 8.1
Δείκτης Αίσθησης Ψύχους (6) windChl °C 3.0
Τελευταία ενημέρωση:  29-11-2022, 09:10
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Πληροφορίες

Τα δεδομένα συλλέγονται από τον Μετεωρολογικό & Ακτινομετρικό Σταθμό του ΙΕΠΒΑ - ΕΑΑ, ο οποίος βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ΕΑΑ στο Λόφο Κουφού - Πεντέλη.

Ο πίνακας ενημερώνεται ανά 10 λεπτά.

(1) Η ατμοσφαιρική πίεση αναφέρεται στο μέσο ύψος της επιφάνειας της θάλασσας.
(2) Ο υπολογισμός της αθροιστικής βροχόπτωσης γίνεται από τις 08:00 έως τις 20:00 της ίδιας ημέρας και από τις 20:00 έως τις 08:00 της επόμενης.
(3) Ο φωτισμός και η ακτινοβολία αναφέρονται σε οριζόντια επιφάνεια.
(4) Οι μετρήσεις του ανέμου αναφέρονται σε ύψος 10μ.

(5) Οι τιμές του Δείκτη Δυσφορίας είναι χρήσιμες για θερμοκρασία αέρα > 26°C και σχ. υγρασία > 40%. Διαφορετικά είναι ίσος με τη θερμοκρασία αέρα.

(6) Οι τιμές του Δείκτη Αίσθησης Ψύχους έχουν νόημα για ταχύτητα ανέμου μεταξύ 1 και 50 m/s και θερμοκρασία αέρα μεταξύ -45°C και 20°C. Διαφορετικά είναι ίσος με τη θερμοκρασία αέρα.

Θέση σταθμού Πεντέλης

Γεωγραφικό Πλάτος: 38° 2.94' Βορ.
Γεωγραφικό Μήκος: 23° 51.78' Αν.
Υψόμετρο: 495m

Ημερομηνία έναρξης: Ιανουάριος 2000


Υπεύθυνος Ερευνητής
Dr. Psiloglou VassilisΚύριος Ερευνητής

Δρ. Ψυλόγλου Βασίλειος

bill@noa.gr
+30 210 8109133
CV

Χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες

Παραμείνετε ενημερωμένοι με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο του ΕΑΑ !

Login

Please login using your email and password.

I forgot my password | Update Account

...or Sign Up!
×