Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού Λάρισας

Γραφήματα Ριπής & Ταχύτητας Ανέμου

Πληροφορίες

Τα δεδομένα συλλέγονται από τον Μετεωρολογικό & Ακτινομετρικό Σταθμό του ΙΕΠΒΑ - ΕΑΑ, ο οποίος βρίσκεται στη περιοχή της Λάρισας.

Ο πίνακας ενημερώνεται ανά 10 λεπτά.

Ο αυτόματος μετεωρολογικός σταθμός στη Λάρισα δημιουργήθηκε από το ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ στο πλαίσιο συνεργασίας με το Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών (ΙΒΚΦ). Ευχαριστίες στον κ. Λ. Τούλιο Διευθυντή του ΙΒΚΦ, στον Αλέξανδρο Τσίτουρα από το ΙΒΚΦ και στον Ν. Κάππο από το ΕΑΑ για την πολύτιμη βοήθειά τους στην εγκατάσταση του σταθμού.

(1) Η ατμοσφαιρική πίεση αναφέρεται στο μέσο ύψος της επιφάνειας της θάλασσας.
(2) Ο υπολογισμός της αθροιστικής βροχόπτωσης γίνεται από τις 08:00 έως τις 20:00 της ίδιας ημέρας και από τις 20:00 έως τις 08:00 της επόμενης.
(3) Η ακτινοβολία αναφέρεται σε οριζόντια επιφάνεια.
(4) Οι μετρήσεις του ανέμου αναφέρονται σε ύψος 10μ.
(5) Οι τιμές του Δείκτη Δυσφορίας υπολογίστηκαν από τις μετρήσεις θερμοκρασίας και σχ. υγρασίας αέρα.
(6) Οι τιμές του Δείκτη Αίσθησης Ψύχους υπολογίστηκαν από τις μετρήσεις θερμοκρασίας αέρα & ταχύτητας πνέοντος ανέμου.
(7) Η ακτινοβολία σε κεκλιμένη επιφάνεια διαφόρων προσανατολισμών υπολογίστηκε με χρήση του μοντέλου HAY.

Για ενεργειακές και Φ/Β εφαρμογές, είναι δυνατός ο υπολογισμός της ακτινοβολίας σε κεκλιμένες επιφάνειες διαφορετικών προσανατολισμών και κλίσεων, με χρήση επιπλέον μοντέλων, μετά από επικοινωνία με τον υπεύθυνο Ερευνητή.

Θέση σταθμού Λάρισας

Γεωγραφικό Πλάτος: 39° 36.59' Βορ.
Γεωγραφικό Μήκος: 22° 25.33' Αν.
Υψόμετρο: 110 m

Ημερομηνία έναρξης: Ιανουάριος 2019


Υπεύθυνος Ερευνητής
Dr. Psiloglou VassilisΚύριος Ερευνητής

Δρ. Ψυλόγλου Βασίλειος

bill@noa.gr
+30 210 8109133
CV

Χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες

Παραμείνετε ενημερωμένοι με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο του ΕΑΑ !

Login

Please login using your email and password.

I forgot my password | Update Account

...or Sign Up!
×