ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
M.Sc. Πετρινόλη Καλλιόπη
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Τηλέφωνο: +30 210 3490119